GIẤY CÔNG NGHIỆP

MÀNG BOPP

KEO DÁN

CHẤT PHỦ

DUNG DỊCH MÁY IN

thông tin liên hệ
Mr Cường
Hotline - 0904 167 287

GIẤY CÔNG NGHIỆP

Giấy Duplex Board
Giấy Duplex Board
Giấy Ivory
Giấy Ivory
Giấy Ivory Pamenang
Giấy Ivory Pamenang
Giấy Ivory IK
Giấy Ivory IK
Giấy Couche
Giấy Couche
Giấy Kraft
Giấy Kraft

MÀNG BOPP

Màng BOPP Cán Nhiệt
Màng BOPP Cán Nhiệt
Màng BOPP cán keo
Màng BOPP cán keo
Màng BOPP cán keo
Màng BOPP cán keo
Màng BOPP cán keo
Màng BOPP cán keo
Màng BOPP cán nhiệt
Màng BOPP cán nhiệt